אודות הועדה

הוועדה הישראלית למדרוג נוסדה באמצע שנות ה-90, לאחר שיוזמי הקמתה - ובכללם ממשלת ישראל ושר הכלכלה והתכנון דאז, פרופ' שמעון שטרית - הגיעו לכלל דעה כי עם הנהגתם של שידורים טלוויזיה מסחריים בישראל, קיים הכרח ליצור מערכת מדידה אחידה ומקובלת לשיעורי הצפייה בטלוויזיה. מערכת זו תהיה אמינה, תעמוד בסטנדרטים מקצועיים נאותים, תבוצע על יסוד מתודולוגיה ידועה ותהיה מקובלת על הגורמים השונים בענף. זאת כדי למנוע מצב בו ייערכו סקרים עצמאיים באמצעות מתודולוגיות שונות, אשר יספקו נתונים סותרים ולא-אמינים.

 

 

מאז היווסדה ועד היום, הוועדה פועלת שלא למטרות רווח, והיא ממומנת בעיקר מכספי חבריה.

 

 

מערכת המדידה נועדה לשרת את מנגנון קביעת המחירים של תשדירי הפרסומות בערוצים המסחריים (Currency) ולהוות כלי מקצועי לתכנון שיבוצם ולניתוח האפקטיביות שלהם. כמו כן היא משמשת לבקרת שידור ולעיצוב מדיניות על ידי הרגולטורים, כמו גם למחקר אקדמי.