מבנה הועדה

בוועדה חברים: הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, רשות השידור, איגוד חברות הפרסום, איגוד השיווק הישראלי, שידורי קשת בע"מ, רשת-נגה בע"מ, ערוץ 10, הטלוויזיה החינוכית הישראלית, ערוץ 9, ערוץ מוסיקה 24, ערוץ 20.

 

הוועדה מנוהלת על ידי  מנכ"ל, אשר נבחר בהליך מכרזי, ואינו חבר באף אחד מהגופים. 
המנכ"ל פועל באמצעות צוות מקצועי, בראשו היועץ המדעי, פרופ' צבי גילולה, מהאוניברסיטה העברית ואוניברסיטת שיקגו,  אשר מלווה ומפקח על הפעילות המקצועית בוועדה מאז הקמתה.  

 

דירקטוריון הוועדה, המליאה, מורכב מנציגי כל הגופים החברים בה, וכן מנציג איגוד השיווק הישראלי, היושב בה במעמד של משקיף. המליאה מתכנסת מדי חודש ואת ישיבותיה מנהל יו"ר הוועדה, תפקיד הממולא (ללא שכר) על ידי אחד מחברי הוועדה ברוטציה. 

 

בנוסף למליאת הוועדה, פועלת הוועדה גם באמצעות שתי ועדות משנה: ועדת המחקר וועדת הכספים.