מליאת הועדה

    שמואל שם-טוב
מנכ"ל הועדה הישראלית למדרוג
     
    דבורה קמחי
יועמ"ש ערוץ 10
     

  מיכל טל
מנהלת מחקר
     
    ניר שויקי
מנכ"ל בפועל - הרשות השניה לטלויזיה ורדיו
     
   

טל פרייפלד
מנהלת חטיבת מחקר ואסטרטגיה בכאן.

     
    יגאל בראון
מנכ"ל איגוד חברות הפרסום
     
    רונית גנון עמית
משנה למנכ"ל, רשת
     
    צביקה ליבליך
סמנכ"ל שיווק ומכירות,  קשת, וערוץ 24
     
  נועה סובול
סמנכ"ל אסטרטגיה ומחקר
     
    יורי קגנוביץ
מנכ"ל ערוץ 9
     
    אבי בר
בעלים ערוץ 20
     
    תלמה בירו
מנכ"ל איגוד השיווק הישראלי
     
    רוני ארן
מנכ"ל TMF ויו"ר וועדת המחקר של הוועדה למדרוג