הנהלת הועדה

שמואל שם-טוב - מנכ"ל הועדה הישראלית למדרוג

 

פרופ' צבי גילולה - יועץ סטטיסטי ומתודולוגיה

 

עו"ד יאיר עשהאל ועו"ד יניב שבו - משרד אפרים אברמזון ושות', יועצים משפטיים לוועדה

 

מועלם גלזר ענבר חוניו ושות' - רואי חשבון

 

סאיבו ייעוץ וניהול בע"מ - הנהלת חשבונות

 

גב' דבורה ז"ק - מנהלת מחקר

 

גב' הילה לוינשטיין - חוקרת

 

גב' ענבל פרץ - מנהלת סקרים

 

גב' איריס חייט - מנהלת לשכת מנכ"ל