קישורים

חברי ועדת המדרוג

רשות השידור
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
הטלוויזיה החינוכית
רשת
קשת
ערוץ 10
ערוץ 9
איגוד השיווק הישראלי
איגוד המפרסמיםועדות המדרוג בעולם

CESP - הוועדה למדרוג הצרפתית
SAARF - הוועדה למדרוג בדרום אפריקה
AIMC -  הוועדה למדרוג בספרד
CIM - הוועדה למדרוג הבלגית
AUDITEL - הוועדה למדרוג באיטליה
Media Rating Council - ארה"ב
Eurodata TV 
Nielsen Media Research 
AGF - גרמניה
     
     
Zap2it - נתוני צפייה בארה"ב   
USA Today - נתוני צפייה בארה"ב  איגודים

 האגודה הישראלית לתקשורת
 איגוד מפיקי סרטים וטלוויזיה בישראל
ESOMAR  
EMRO - האגודה הבינלאומית למחקרי שוק ודעת קהל
ASI - הארגון האירופי למחקר מדיה
EBU - איגוד השידור האירופי
ACTE - האגודה האירופאית לטלוויזיה מסחרית
EGTA - איגוד אירופאי לפרסום בטלוויזיה
EACA - האגודה האירופאית לסוכנויות תקשורת
AAF - התאחדות הפרסום האמריקאית
ICA - האגודה הבינלאומית לתקשורת
Media Village - אירגוני מחקר בריטיים

 

גופים שונים בארץ

 

אתר המועצה לכבלים ולווין
האגודה הישראלית לתקשורת
ועדת הכלכלה של הכנסת